title_discography_pink

Yoshinobu Taniguchi

ALBUM

Listed below are the compositions in each length of shakuhachi used.

Ajikan - Volume 1


1. Honshirabe - 3.0'
2. Shika no Tone -1.8'
3. Hi Fu Mi Hachigaeshi - 1.8'
4. Ajikan - 3.0'
5. Reihou [Version 1] - 3.0'
6. Esashi Oiwake - 2.0'
7. Kumoijishi -1.4'
8. Tamuke [Version 1] - 2.4'
9. Ichi Jo -1.8'
10. Sagariha -3.0'
11. Kaze no Uta -2.0'


Bosatsu - Volume 2


1. Akita Sugagaki -1.8'
2. Koden Sugomori (Suzuru) - 1.6'
3. Sanya -3.0'
4. San An -2.4''
5. Shishi- 3.0'
6. Furin - 3.0'
7. Bosatsu - 2.7'


Sokkan - Volume 3


1. Shingetsu - 3.0'
2. Sokkan - 3.0'
3. Taki Ochi - 3.0'
4. Echigo Reibo - 3.0'
5. Daha - 3.0'
6. Ekoh - 3.0'
7. Uki Gumo [Version 1] - 3.0'
8. Fudaiji Koku - 3.0'
9. Ryobo [Version 1] - 3.0'


Tamuke - Volume 4


1. Nezasa Koku - 3.0'
2. Reihou [Version 2] - 3.0'
3. Ryobo [Version 2] - 3.0'
4. Kyorei - 3.0'
5. Tamuke [Version 2] - 3.0'
6. Uki Gumo [Version 2] - 3.0'
7. Mukaiji - 3.0'


Lesson Book and CD

HOW TO PLAY THE SHAKUHACHI:

A Guide to the Japanese Bamboo Flute


1. Sakura (2:13)
2. Kuroda Bushi(1:51)
3. Tanko Bushi (1:21)
4. Shimabara no Komori-Uta (3:01)
5. Takeda no Komori-Uta (1:09)
6. Hanagasa Ondo (1:25)
7. Itsuki no Komori-Uta (2:52)
8. Edo no Komori-Uta (3:03)
9. Chugoku Chiho no Komori-Uta (3:22)
10. Ouma (1:05)
11. Goeika [Version 1](2:03)
12. Jyunrei-Ka (1:45)
13. Goeika [Version 2] (2:44)
14. Komori-Uta (1:35)
15. Ta Muke (5:31)
16. Hon Shirabe (4:48)
17. Lesson 1 (2:18)
18. Lesson 2 (0:20)
19. Lesson 3 (0:23)
20. Lesson 4 (0:25)
21. Lesson 5 (0:18)
22. Lesson 6 (0:19)
23. Lesson 7 (0:35)
24. Lesson 8 (0:32)
25. Lesson 9 (0:35)
26. Lesson 10 (0:58)
27. Suzuru (4:14)
28. Taki Otoshi (8:37)

*Tracks 15, 16, 27 and 28 are Honkyoku pieces, the latter two played in a simplified form. Notation for these pieces are not printed in the book.

Running Time: 59:20
53 pages. PG-2


MUSIC VIDEO

[KYOREI]
[MUKAIJI]
[NEZASAKOKU]
[suzuru・sokaku(godan sugomori)]
[TONE NO FUNAUTA](duo)
1st: Yoshinobu Taniguchi 2nd: Katsuya Yokoyama
Composer: Rando Fukuda
[SHIKA NO TONE](duo)
1st Shakuhachi:TANIGUCHI, Yoshinobu
2nd Shakuhachi:YORITA, Mamino

Painting

墨絵
墨絵
墨絵

Photo

谷口嘉信
谷口嘉信
谷口嘉信